Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑ - β' μέρος

0 σχόλια
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Οι κατασκευές είναι έργο των μαθητών που πραγματοποιείται στο εργαστήριο της Τεχνολογίας. Τα παιδιά προσεγγίζουν διαθεματικά το μελετώμενο θέμα και παράλληλα το δημιουργούν χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό του εργαστηρίου.
Η ολοκληρωμένη και διαθεματική προσέγγιση του θέματος μελέτης αποδεικνύει την λειτουργική αξία των διδασκομένων μαθημάτων της εκπαίδευσής μας.
Εισαγάγει στους μαθητές στην τεχνολογική σκέψη και τους εξοικειώνει με το εργασιακό περιβάλλον απαραίτητα εφόδια της σύγχρονής εποχής.
Α' ΤΑΞΗ

Β' ΤΑΞΗΤετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑ - Α' ΜΕΡΟΣ

0 σχόλια
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Το εργαστήριο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ διαθέτει εργαλεία, μηχανήματα, πάγκους εργασίας, σχεδιαστήρια και Η/Υ με τα οποία οι μαθητές δημιουργούν το θέμα που μελετούν. 
Ανακαλύπτουν και καλλιεργούν τις δεξιότητες τους συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη. Δίδεται η δυνατότητα στο μαθητή να λειτουργεί στο  τεχνολογικό του περιβάλλον με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο και σύμφωνα με τις κλίσεις και τις προτιμήσεις του. 
Αποκτά ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων  αλλά και την ικανότητα επικοινωνίας μέσα στην ομάδα.