Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

0 σχόλια
 Ο ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Επισκέφθηκε το σχολείο,την  Τετάρτη   11 Ιανουαρίου,  η εκπαιδευτικός-συγγραφέας- δημοσιογράφος και υπεύθυνη προγραμμάτων της Δ΄Διεύθυνσης Ευτυχία Νικολακοπούλου με σκοπό να ενημερώσει τα παιδιά της δημοσιογραφικής ομάδας για  την έννοια της  δημοσιογραφίας και να τα βοηθήσει έτσι ώστε να εξελίξουν τις δυνατότητές τους.
Αρχικά μιλήσαμε για τον τρόπο  με τον οποίο πρέπει να γράφετε ένα άρθρο ενώ παράλληλα μας ρώτησε για τα άρθρα που έχει γράψει καθένας από εμάς.   Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε και δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στον τίτλο ο οποίος θα πρέπει να εμπνέεται μέσα από το κείμενο και να γράφεται μετά την ολοκλήρωσή του.  Μας εξήγησε τι σημαίνουν οι έννοιες καπέλο , επίτιτλος ή κασκέτα στην δημοσιογραφία και μας τους έδειξε   μέσα από παραδείγματα εφημερίδων.
Έκανε μια μικρή αναφορά στα χαρακτηριστικά των τίτλων και στον τρόπο με τον οποίο τα βρίσκουμε. Στο τέλος της συνάντησής μας  είπε ότι χάρηκε πολύ που μας γνώρισε και ότι θα επιθυμούσε να ξανασυνεργαστούμε.
ΥΓ. Την ημέρα που έγινε η προγραμματισμένη συνάντηση  με την καθηγήτρια Ευτυχία Νικολακοπούλου έλαβε προαγωγή και έγινε Σχολική Σύμβουλος Γαλλικών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η πηγαία χαρά της προσφοράς και η υψηλή κατάρτησή της στον τομέα της προμηνύουν επιτυχή πορεία στα νέα καθήκοντά της.
ΜΑΡΙΑ- ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Γ.Δ. Μπαμπινιώτης

0 σχόλια
Η παιδεία στους Τρεις Ιεράρχες Οι τρεις Ιεράρχες, διαθέτοντας οι ίδιοι ευρύτατη παιδεία, ήταν φυσικό, περισσότερο από όλους τους άλλους Πατέρες της Εκκλησίας, να συλλάβουν τη σημασία της Παιδείας για τον άνθρωπο και μάλιστα για τον «νέο άνθρωπο» της εποχής τους, τον χριστιανό άνθρωπο. Κι επειδή γι’ αυτούς Παιδεία δεν σημαίνει … κατάκτηση γνώσεων αλλά καλλιέργεια της ανθρώπινης ψυχής, ως κύριος σκοπός της Παιδείας προσδιορίζεται η αγωγή των νέων παιδιών: «Τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών φαίνεται μοι, άνθρωπον άγειν, το πολυτροπώτατον ζώον και ποικιλώτατον», θα πει ο Γρηγόριος (Ε.Π.Μ.35,325).
Βεβαίως το «άνθρωπον άγειν», η ανθρωπαγωγή, ας νεολογίσουμε, δεν μπορεί στη σύλληψη των Πατέρων της Εκκλησίας παρά να είναι χριστοκεντρική. Σκοπός της αγωγής είναι: «ομοιωθήναι Θεώ κατά το δυνατόν ανθρώπου φύσει. Ομοίωσις δε ουκ άνευ γνώσεως, η δε γνώσις ουκ εκτός των διδαγμάτων», διδάσκει ο Μέγας Βασίλειος (Ε.Π.Μ. 32,69Β).
Για τους Τρείς Μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας, ουσία της παιδείας είναι η αγωγή και δεν νοείται αγωγή χωρίς «πνευματικά μαθήματα» και «επιμέλεια ψυχής»: «Ότι των οικείων αμελούμεν παίδων, και των μεν κτημάτων αυτών επιμελούμεθα, της δε ψυχής αυτών καταφρονούμεν, εσχάτης ανοίας πράγμα» (Ε.Π.Μ. 51,327), προειδοποιεί ο Χρυσόστομος.
Αν κάτι χαρακτηρίζει την παιδεία μας σε ευρωπαϊκό ίσως επίπεδο είναι ότι εξακολουθεί και σήμερα να μας διαφεύγει η ουσία, που ήταν και είναι η αγωγή ψυχών.
Με άλλα λόγια, «περί άλλων τυρβαζόμεθα», ενώ «χρεία εστί ενός», να αναπτύξουμε την άγια πλευρά του του ανθρώπου, την καλλιέργεια της ψυχής και του νου του και να τον οδηγήσουμε σε μια πνευματική ανάταση και εγρήγορση, ώστε να βλέπει και να ενεργεί σωστά, διακρίνοντας το καίριο από το ασήμαντο, το μόνιμο από το πρόσκαιρο, την ουσία από τα «συμβεβηκότα» της ουσίας, για να θυμηθούμε τον ημέτερο Αριστοτέλη.
Η επιμονή των Ιερών Πατέρων στην αγωγή της ψυχής, και μάλιστα κατά Χριστόν, δεν σημαίνει ότι υποτιμούν τη σημασία των γνώσεων ή την σπουδαιότητα των γραμμάτων. Σημαίνει διαφορετική ιεράρχηση των αναγκών του ανθρώπου: πρώτα το πνεύμα και μετά το σώμα, πρώτα η αγωγή και μετά η γνώση. Ο Ιερός Χρυσόστομος προλαμβάνει ενδεχόμενες παρεξηγήσεις: « Και μη με τις νομιζέτω νομοθετείν αμαθείς τους παίδας γίνεσθαι…Ου κωλύων παιδεύειν ταύτα λέγω, αλλά κωλύων εκείνοις μόνοις προσέχειν». (Ε.Π.Ε. 28, 518-20).
Η παιδεία για τους σεπτούς Ιεράρχες είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Σε μια στιγμή εξάρσεως, ο Χρυσόστομος φθάνει να πει τη γνωστή ρήση: « Η παιδεία μετάληψις αγιότητος εστι» (Ε.Π.Ε. 25, 282). Να τι ύψος αλλά και τι νόημα δίνουν στην Παιδεία οι «μυσταγωγοί της Παιδείας, οι Μεγάλοι Ιεράρχες.
Επειδή, όπως είναι φυσικό, τα περί παιδείας διδάγματα των Τριών Πατέρων της Εκκλησίας θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο διδασκαλίας ετών, θα θίξω δύο μόνον ακόμη διδάγματα των Πατέρων: την έμφαση που δίνουν στον δάσκαλο και στους γονείς, παράγοντες οι οποίοι όλο και περισσότερο στις μέρες μας συνυπολογίζονται στους βασικούς πόλους της Παιδείας.
Η βασική αρχή για τον δάσκαλο είναι, κατά τους Μεγάλους Ιεράρχες, το παράδειγμα: «Τον δε παιδεύοντα, ου διά ρημάτων μόνον, αλλά διά πραγμάτων παιδεύειν χρή», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος (Ε.Π.Ε.14,554). Η «πολιτεία» του δασκάλου, η ζωή και οι πράξεις του, το παράδειγμά του, όχι η απλή διδασκαλία του είναι αυτή που οδηγεί στην παιδεία, γιατί τα λόγια … φαίνεται πως περίσσευαν από τότε…
Ο Θεολόγος και ποιητής Γρηγόριος θα πει τη μνημειώδη επιγραμματική φράση: «Μισώ διδάγμαθ’ οις ενάντιος βίος».
Σ’ αυτό που ιδιαίτερα επιμένουν και οι τρείς Μεγάλοι Πατέρες στις κατευθύνσεις που δίνουν προς τους γονείς είναι η ευθύνη των γονέων να αναθρέψουν τα παιδιά τους με χριστιανικές αρχές και αξίες: με «φόβον Θεού», με καλλιέργεια των αρετών της ψυχής και του πνεύματος και με παιδεία τέτοια, που ο νέος να αντιληφθεί ότι σκοπός της ζωής δεν είναι να πασχίζει για την απόκτηση χρημάτων ή διαφόρων καταναλωτικών αγαθών και μάταιης εξουσίας, αλλά για ό,τι συνιστά την ουσία της ζωής και για τις αξίες που πρέπει να εμπνέουν τη ζωή του Χριστιανού (σύνεση, ταπεινοφροσύνη, εγκράτεια, δικαιοσύνη, αυτογνωσία). Πόσο επίκαιρος είναι και σήμερα ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν σχολιάζει ποια πρότυπα προβάλλουν συνήθως οι γονείς στα παιδιά τους προς μίμηση και πόσο έξω από την χριστιανική πραγματικότητα βρίσκονταν και βρίσκονται και σήμερα πολλοί γονείς: « Και τίποτε άλλο δεν είναι δυνατόν να ακούσει κανείς όταν οι πατέρες μιλούν προς τα παιδιά τους και τα παρακαλούν να σπουδάσουν ρητορική, παρά αυτά εδώ τα λόγια· ο τάδε, λέγει, ενώ είναι κατώτερος και κατάγεται από κατώτερους γονείς, αφού απέκτησε την εκ των ρητορικών σπουδών ικανότητα, ανήλθε στα ύψιστα αξιώματα, απέκτησε πολύν πλούτον, νυμφεύθηκε πλούσια γυναίκα, έκτισε πολυτελές σπίτι, είναι φοβερός σε όλους και φιλόδοξος. Άλλος πάλι λέει, ο τάδε που έμαθε την ιταλική γλώσσα, είναι ένδοξος στα ανάκτορα και κυβερνά όλα τα εσωτερικά θέματα. Και άλλος πάλι δείχνει άλλον, όλοι όμως τους επιτυχημένους στη γη. Κανένας δε ούτε μια φορά δε θυμάται τα ουράνια πράγματα» (Ε.Π.Ε 28, 474).

Αν συγκρίνει κανείς την παιδεία που προτείνουν οι σοφοί Ιεράρχες με τη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, όπου η διδασκαλία των χριστιανικών αξιών και των αρχών του Ευαγγελίου από τη μια μεριά έχουν συμπιεσθεί σ’ ένα συχνά αποστεωμένο και σχολαστικό-πληροφοριακό μάθημα Θρησκευτικών, στριμωγμένο κάπου στο σχολικό πρόγραμμα και υπό συνεχή συρρίκνωση, κι από την άλλη μεριά, αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι οργιάζει σε όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα ό,τι άμεσα και δραστικότατα καταργεί μέσα σε λίγα λεπτά αυτά που ο δάσκαλος στο σχολείο και ο παπάς στην Εκκλησία αγωνίζονται να χτίσουν στην ψυχή των παιδιών, αν συνειδητοποιήσει κανείς τη λειτουργία και τις επιπτώσεις αυτής της αποδομητικής και σχιζοφρενικής (για την ψυχή και την προσωπικότητα των νέων παιδιών) διαδικασίας, τότε θα καταλάβει αν η Παιδεία στις μέρες μας μπορεί να επιτελέσει τον ανθρωποπλαστικό και δημιουργικό ρόλο που οραματίστηκαν οι φωτισμένοι Ιεράρχες. Στην ερώτηση πως θεραπεύεται αυτή η κατάσταση, η απάντηση είναι, νομίζω, μία: ο τρώσας και ιάσεται…

(από το βιβλίο του «Χριστιανική και Ελληνική Πνευματικότητα», Εκδ. ΑΚΡΙΤΑΣ)

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΣ

3 σχόλια
                          ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ

Οι απόφοιτοι του σχολικού έτους 1988-1989 του γυμνασίου μας συναντήθηκαν μετά από χρόνια για να θυμηθούν τα παλιά. Θυμήθηκαν τις καλές αλλά και τις κακές στιγμές που είχαν ζήσει σαν μαθητές του γυμνασίου. Σχολίασαν τους καθηγητές τους και μίλησαν για το τι έχουν καταφέρει στη ζωή τους. Ήταν όλοι πολύ χαρούμενοι και μέσα σε αυτήν την ευχάριστη ατμόσφαιρα μαζεύτηκαν χρήματα για το 3ο γυμνάσιο και  3ο Λύκειο Γλυφάδας. Ο Ιάκωβος Καμπερέρε ήρθε ως εκπρόσωπος και παρέδωσε δύο επιταγές των 63,80 ευρώ για την αγορά απαραίτητων ειδών στο γυμνάσιο και στο λύκειο αντίστοιχα. Αυτή η κίνηση δείχνει ότι ενδιαφέρονται πραγματικά για το σχολείο και ότι όσες αναμνήσεις έχουν από αυτό θα τους μείνουν αξέχαστες! 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

10 σχόλια
        ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΕΔΑΦΟΣ...

Φαινόμενο το οποίο κερδίζει διαρκώς έδαφος αποτελεί πλέον και στη χώρα μας η σχολική βία. Ένας στους τρεις μαθητές έχει εμπλακεί σε ένα τουλάχιστον περιστατικό εκφοβισμού, ως θύτης, θύμα ή παρατηρητής! Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας, τουλάχιστον το 10 - 15% των μαθητών είναι θύματα συστηματικής βίας από τους συμμαθητές τους, πάνω από το 5% παραδέχονται ότι ασκούν βία και η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών είναι μάρτυρας περιστατικών σχολικού εκφοβισμού.

Oι λόγοι που οδηγούν σε αύξηση σχετίζονται:

• με το μετασχηματισμό της οικογένειας,
• την αύξηση της μονογονεϊκότητας,
• την ανεργία και το χαμηλό οικονομικό επίπεδο των γονέων,
• την έλλειψη ελεύθερου χρόνου για τους γονείς,
• την αδιαφορία των γονέων για τα παιδιά τους,
• την απογύμνωση των εκπαιδευτικών από κάθε εξουσία ελέγχου στην τάξη και τις διαρκείς και ασταθείς αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Μορφές Σχολικής βίας / Μπουλιγκ

Η βία στο σχολείο έχει διάφορες μορφές, σωματικές, λεκτικές, ψυχολογικές που μπορούν να παρουσιάζονται σε συνδυασμό μεταξύ τους. Όλες έχουν σοβαρό συναισθηματικό αντίκτυπο.
• Η συνεχείς κοροϊδία, η καζούρα, οι γκριμάτσες και τα καψώνια
• Οι κλωτσιές, οι τρικλοποδιές, οι σπρωξιές, τα χτυπήματα, το φτύσιμο, μαλλιοτράβηγμα, δάγκωμα ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σωματική επίθεση
• Η σωματική επαφή σε σημεία που καλύπτει ένα μαγιό
• Η αρπαγή, απόκρυψη ή καταστροφή των πραγμάτων του άλλου
• Οι απειλές και ο εκβιασμός (πχ, το να απαιτείς ή να αποσπάς χρήματα με βία, εκβιασμό ή εκφοβισμό)
• Η στέρηση φίλων, η απομόνωση και ο αποκλεισμός απ το παιχνίδι
• Οι διάδοση φημών και οι συκοφαντίες
• Ρατσιστικές, μεροληπτικές δηλώσεις και συμπεριφορές που αφορούν, την προέλευση, το παρουσιαστικό, την ταυτότητα, τη σεξουαλική τοποθέτηση, τη δυσκολία, την ιδιαιτερότητα, την ασθένεια του άλλου
• Τα σεξουαλικά υπονοούμενα σε βάρος κάποιου.
• Υπονοούμενα ή συκοφαντία σχετικά με τη σεξουαλική ταυτότητα του άλλου
• Η αποκάλυψη όσων σου εκμυστηρεύτηκε ο άλλος
• Τα κακοήθη μηνύματα ή οι σιωπηλές κλήσεις κινητού
• Η φωτογράφηση ή μαγνητοσκόπηση χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου
• Η τοποθέτηση στο διαδίκτυο υλικού και κειμένων που αφορούν κάποιον χωρίς την συγκατάθεσή του.
• Το να επιμένεις στα ίδια παρότι ο άλλος αναστατώνεται και πληγώνεται

Ποια παιδιά είναι ευάλωτα στη σχολική βία;

Οποιοδήποτε παιδί μπορεί πέσει θύμα ομάδας ή μεμονωμένων παιδιών που ασκούν βία στο σχολείο, όμως αυτά που είναι περισσότερο ευάλωτα είναι όσα διαφέρουν απ’ την ομάδα λόγω:       
• Εμφάνισης, (βάρος, χρώμα μαλλιών, μυωπίας, ύψος, κοκ)
• Τρόπου ομιλίας, χαρακτηριστικών ή καταγωγής, θρησκείας κοκ
• Οικογενειακής κατάστασης (διαζύγιο, μονογονεϊκή οικογένεια)
• Της μη κοινωνικότητάς τους ή ‘μαζεμένης’, ντροπαλής συμπεριφοράς
• Της καλής ή της κακής απόδοσής τους στο σχολείο
• Της δημοτικότητάς τους και το ωραίο τους παρουσιαστικό
• Της ιδιαίτερης ικανότητας ή δυσκολίας (Για παράδειγμα: σύνδρομο Aσπενγκερ, Δυσλεξία, υπερκινητικότητα και ελλειμματική προσοχή, ιδιαίτερη έφεση στη μουσική, τα μαθηματικά κοκ),
• Της αρρώστιας ή νοσηλείας τους.

Πως να καταλάβετε ότι το παιδί σας ή ο φίλος σας είναι θύμα της σχολικής βίας.

Αν:
• Αποφεύγει τις τουαλέτες και δεν θέλει να βγει για διάλειμμα,
• Αργεί να έρθει ή δεν θέλει να έρθει ή δεν έρχεται σχολείο,
• Πέφτει η σχολική του απόδοση και παρουσιάζει μειωμένο ενδιαφέρον στα μαθήματα,
• Δεν θέλει να φαίνεται και να ακούγεται στην τάξη – παύει να συμμετέχει, στέκεται στο περιθώριο,
• Το αφήνουν έξω από ομαδικές δραστηριότητες,
• Γελάνε ή το ειρωνεύονται όταν μιλάει,                                       
•Χάνει ξαφνικά ή του καταστρέφονται τετράδια και μολύβια
• Μοιάζει μοναχικό και απομονωμένο,και
• Είναι χλωμό, μιλά άτονα, περπατά σκυφτό, αποφεύγε την οπτική επαφή τότε είναι θύμα ή θύτης της σχολικής βίας.

                                                                                ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΙΑΜΑΙΟΥ Β’1

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΜΑΪΟ

0 σχόλια
ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Το Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Γλυφάδας, από τον Φεβρουάριο έως και τον Μάιο πραγματοποιεί σεμινάρια Τετάρτες 10 με 12 το πρωί με την εξής θεματολογία:
  • "Ανακαλύπτοντας καινούργιους τρόπους επικοινωνίας", συντονίζει η Ελευθερία Καραντάνα (1Φεβρουαρίου)
  • "Αυτονομία και Αυτοπεποίθηση", συντονίζει η Μελίνα Χαρατσίδου (15  Φεβρουαρίου)
  • "Ο θυμός των παιδιών", συντονίζει η Ελευθερία Καραντάνα (29 Φεβρουαρίου)
  • "Ξεφλουδίζοντας τους ρόλους που αναλαμβάνουμε", συντονίζει η Μελίνα Χαρατσίδου (14 Μαρτίου)
  • "Γεφυρώνοντας το χθες, το σήμερα και το μέλλον", συντονίζει η Ελευθερία Καραντάνα (28 Μαρτίου)
  • "Ζευγάρι. Μια πορεία προς το εμείς", συντονίζει η Μελίνα Χαρατσίδου (4 Απριλίου)
  • "Πένθος και διαζύγιο", συντονίζει η Ελευθερία Καραντάνα (25 Απριλίου)
  • "Ανορεξία - Βουλιμία. Μια μορφή εξάρτησης", συντονίζει η Ελευθερία Καραντάνα (2Μαίου)

Τα σεμινάρια μπορεί να παρακολουθήσει κάθε ενήλικας, κάτοικος ή εργαζόμενος στη Γλυφάδα. Διεξάγονται στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης, στις οδούς Ελευθεριου Βενιζέλου και Ηρακλείου 19 (Α' όροφος). Δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 210 9647021.

 Οι δύο συντονίστριες είναι ειδικευμένες επιστήμονες. Η Μελίνα Χαρατσίδου είναι κλινική ψυχολόγος- ψυχοθεραπεύτρια και επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης. Η  Ελευθερία Καραντάνα είναι κοινωνική ανθρωπολόγος- εμψυχώτρια και στέλεχος πρόληψης.


 

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

ΔΩΡΕΑΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

0 σχόλια
ΛΑΜΠΕΡΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ

 Δωρεάν πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής της στοματικής υγείας και για τους μαθητές του γυμνασίου πραγματοποιεί ο δήμος Γλυφάδας. Υλοποιείται με τη συνεργασία των Οδοντιατρικών Συλλόγων Πειραιά και Αττικής, εθελοντών οδοντιάτρων, με  την καθοδήγηση των υπευθύνων προληπτικής ιατρικής φροντίδας των δύο συλλόγων. Η δραστηριότητα αυτή έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και θα υλοποιηθεί το Φεβρουάριο.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
•    Εξέταση των μαθητών στο χώρο του σχολείου
•    Εξατομικευμένες οδηγίες στοματικής υγιεινής σε κάθε παιδί
•    Αγωγή υγείας στους μαθητές με τη μέθοδο της βιωματικής μάθησης
•    Γραπτή ενημέρωση στους γονείς για τη στοματική υγεία των παιδιών τους και τις ανάγκες θεραπείας, καθώς και οδηγίες για την πρόληψη των νοσημάτων του στόματος
Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της υγείας των δοντιών των παιδιών, η εξοικείωσή τους με τον οδοντίατρο αλλά και η κινητοποίηση των γονέων για την μέριμνα της στοματικής υγείας των παιδιών τους από μικρή ηλικία.
Το 3ο Γυμνάσιο συμμετέχει στο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής. Η συμμετοχή του κάθε παιδιού χρειάζεται την έγκριση του γονέα του. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ/φωτοειδησεογραφία

0 σχόλια
ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Η βασιλόπιτα που όλοι περιμένουν...Ο Διευθυντής κόβει  την βασιλόπιτα των μη μαθητών


Παρόντες και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου γονέων

Η τύχη του χαμογέλασε!

Οι μαθητές του Α2 περιμένουν με ανυπομονησία τον τυχερό που θα κερδίσει το φλουρί 


Η τύχη της χαμογέλασε


περιμένοντας τη βασιλόπιτα

η υπεύθυνη του συλογου  μοιράζει τη βασιλόπιταψάχνωντας με αγωνία το φλουρί!Η τύχη χαμογελασε και στην υποδιευθύντρια ΣΣ.Τις λεζάντες επιμελήθηκαν οι: ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

0 σχόλια
ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Με ευχές και νέους στόχους για τον καινούργιο χρόνο και μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα έγινε η κοπή της πίτας στο 3ο Γυμνάσιο Γλυφάδας .Η κοπή έγινε την 6η διδακτική ώρα της Πέμπτης 19 Ιανουαρίου. Οι βασιλόπιτες μοιραστήκαν από το Σύλλογο Γονέων Και Κηδεμόνων σε όλα τα τμήματα του σχολείου.
Περιμένανε με ανυπομονησία να έρθει η βασιλόπιτα στην τάξη για να την γευτούν και να δούνε σε ποιον θα τύχει το φλουρί. Η κάθε πίτα περιείχε και από ένα φλουρί και το παιδί που το τύχαινε έπαιρνε ένα δώρο από το Σύλλογο Γονέων.
Όλοι είχαν μια αγωνία για το αν θα είναι αυτοί που θα τύχουν το φλουρί αυτή τη χρονιά. Ωστόσο δεν κατάφεραν όλοι να πετύχουν το φλουρί, λίγοι οι τυχεροί, βέβαια αυτό δεν επηρέασε καθόλου τη χαρούμενη ατμόσφαιρα της ημέρας.
Στο τέλος όμως όλοι ήταν χαρούμενοι. Ήταν μια όμορφη ώρα στο σχολείο χωρίς μάθημα. Παράλληλα οι καθηγητές ευχήθηκαν στους μαθητές καλή πρόοδο και καλή (ημερολογιακή) χρονιά.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ, ΠΑΥΛΙΝΑ ΓΟΤΣΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΟΥΣΗΣ

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

0 σχόλια
ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ

Η Αγέλη του 6ου Προσκοπικού Συστήματος  Αθηνών  σε εκδρομή στην Γλυφάδα το 1937. Η φωτογραφία προέρχεται από το Ιστορικό αρχείο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. 
Η εικόνα συνοδεύεται από την λεζάντα: "Ας κάνουμε και ένα μπάνιο στην θάλασσα μετά το παιχνίδι".
 ΥΓ. Η ιστοσελίδα προσκαλεί όσους διαθέτουν παλαιό φωτογραφικό (και όχι μόνο) υλικό από το σχολείο, την Τερψιθέα και την Γλυφάδα γενικότερα να μας το δανείσουν, για να το δημοσιεύσουμε. Να γνωρίσουμε και να συνθέσουμε την τοπική μας ιστορία.

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Άλκη Ζέη

0 σχόλια

Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της


Η Κωνσταντίνα και οι Αράχνες της είναι ένα υπέροχο βιβλίο, το οποίο γράφτηκε από μία σπουδαία συγγραφέα την Άλκη Ζέη και ενημερώνει τα παιδιά για τους κινδύνους της ζωής. Είναι το τελευταίο βιβλίο που έχει γράψει, το οποίο έχει μία υπέροχη ιστορία. 
Διηγείται την ζωή της Κωνσταντίνας. Τα πράγματα στη ζωή της Κωνσταντίνας φαίνονται να διαμορφώνονται ομαλά μέχρι τη στιγμή που θα επιστρέψει στην Αθήνα και στο σπίτι της γιαγιάς της . Θα χάσει τους φίλους της , θα την αφήσουν οι γονείς της και όλα αυτά θα την οδηγήσουν σε περίεργα και δύσκολα μονοπάτια. Θα παρασυρθεί και θα οδηγηθεί σε πολλά λάθη. Τα δύσκολα γι αυτή εμφανίζονται όταν αρχίσει να παίρνει ναρκωτικές ουσίες. Ακόμη η παρέα της με ένα αγόρι από το σχολείο της τον Λουμίνη θα την οδηγήσει σε ακόμα χειρότερο δρόμο καθώς θα αναγκαστεί να κλέψει για να επιβιώσει. 
Το βιβλίο αυτό ενημερώνει τους μαθητές για τις δυσκολίες της ηλικίας τους, της εφηβείας, ενώ τους δίνει με απλό και λιτό τρόπο να καταλάβουν την επικινδυνότητα των ναρκωτικών ουσιών και των πολλών χαπιών. Είναι ένα απλό και ευκολοδιάβαστο βιβλίο προσαρμοσμένο στην ηλικία όλων των μαθητών. Περνάει βαθύτατα νοήματα και παράλληλα τους ενημερώνει για την αδικία και τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην σύγχρονη κοινωνία.
[εκδόσεις Κέδρος, σελίδες 248, έτος έκδοσης 2008]
 Μαρία- Καλλιόπη Ευσταθίου

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΣ (6)

0 σχόλια
Η χρήση του επαίνου


Επικοινωνιακά ο σπλαχνικός Πατέρας της παραβολής ακολουθεί τα εξής βήματα: έπαινος, εκδήλωση αγάπης, απομάκρυνση συναισθημάτων ανασφάλειας, επίκληση αδελφικών αισθημάτων. Όλα αυτά τα βήματα είναι απαραίτητα και σε μια οποιαδήποτε διαδικασία επικοινωνίας με επαναστατημένους και οργισμένους εφήβους της εποχής μας.
Πολύ μεγάλη ειδικά αποτελεσματικότητα έχουν οι έπαινοι[9] σε μια  τέτοια συνάντηση. Ας ακούσουμε τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο τον «ξενοδόχο της ερήμου», όπως τον έχουν αποκαλέσει, να μας διδάσκει τη χρήση του επαίνου και της «στάσης υποδοχής» στην «τέχνη» της επικοινωνίας:
«Ανάγκασε τον εαυτό σου, όταν συναντήσεις τον πλησίον σου να τον τιμήσεις πιο πολύ από ό,τι του αξίζει. Φίλησε τα χέρια του και τα πόδια του και κράτησέ τα πολλές φορές με πολλή τιμή και επαίνεσε τον ακόμη και για αρετές που δεν έχει. Και όταν χωρισθείς από αυτόν λέγε γι’ αυτόν ό,τι καλό και τίμιο υπάρχει. Γιατί με αυτούς σου τους τρόπους τον προσελκύεις στο καλό (τον ρίχνεις στο φιλότιμο), και τον αναγκάζεις να ντρέπεται από την προσφώνηση που του απεύθυνες και σπείρεις στην ψυχή του σπέρματα αρετής.
Με τέτοιους καλούς τρόπους… αν αυτός έχει κάποια ελαττώματα, τιμώμενος από σένα δέχεται εύκολα την θεραπεία από σένα ντρεπόμενος για την τιμή που του πρόσφερες. Αυτόν τον τρόπο να ακολουθείς πάντοτε, το να γλυκοχαιρετάς και να τους τιμάς όλους και να μην θυμώσεις κανένα. Ακόμη να μην αποστραφείς κανένα ούτε για την πίστη ούτε για τα αρνητικά  του έργα. Να φυλάγεσαι, ώστε να μην κατηγορήσεις ή να ελέγξεις κάποιον για τα παραπτώματα του, γιατί έχουμε απροσωπόληπτο κριτή στους ουρανούς.»[10]
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[9] Πρβλ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Εις Φιλιπ. Ομιλία Θ΄, MPG 62.238.44.
[10] Το κείμενο προέρχεται από το βιβλίο Ισαάκ Σύρου, Λόγοι ασκητικοί, Εκδ. το Βυζάντιον, 1991, σ. 129.

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

ΚΛΟΥΡΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

4 σχόλια
Η ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΞΕΧΝΙΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ


 
Η αγάπη δεν ξεχνιέται εύκολα αν είναι αληθινή,
γιατί άμα είναι ψεύτικη φεύγει σαν βροχή.
Κάνω ένα βήμα μπροστά κι όμως μένω πίσω,
δεν θα φτάσω εκεί που θέλω αν δεν προχωρήσω.

Η αγάπη δεν ξεχνιέται εύκολα όταν θα τη χάσεις,
τί να σου πω να κάνεις για να την ξεπεράσεις;
Εάν δεν μπορείς καθόλου όμως,
την καρδιά σου θα σπαράξεις.

Η αγάπη δεν ξεχνιέται εύκολα όταν τη συνηθίσεις,
έλα όμως που άμα πάρεις θάρρος κανείς δεν θα σε σταματήσει.
Άκουσέ με και θα αλλάξει η ζωή σου,
και δεν θα ζεις πια στο αιώνιο κελί σου.


ΣΣ. Το ποίημα αποτελεί εργασία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μαθήματος των Νεοελληνικών κειμένων της Καθηγήτριας Κατερίνας Αθανασίου.Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

0 σχόλια
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Γλυφάδας κόβει την βασιλόπιτα της στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 4ου Λυκείου  την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου  στις 6.30 το απόγευμα. Το 4ο Λύκειο βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Κυνουρίας 114 και Πυθαγόρα πλησίον του ιερού ναού των Αγίων Παύλου και Δημητρίου.
Τιμώντας το έθιμο η Ένωση Γονέων προσφέρει και την δυνατότητα σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς από όλα τα σχολεία της πόλης μας να συνευρεθούν σε αυτήν την  κοινωνική εκδήλωση. Συμβάλλει το τυπικό της εκδήλωσης να καλλιεργηθούν επαφές, να αμβλυνθούν αντιθέσεις, να ευδοκιμήσουν συνεργασίες σχολείων, να υιοθετηθούν νέες ιδέες και σκέψεις.
Την εκδήλωση τιμούν με πολυπληθείς αντιπροσωπείες  όλη η πολιτική και πνευματική ηγεσία του δήμου μας οι οποίες αποκτούν πιο έμμεση ποιοτική εικόνα για τα σχολεία.
Στην συνάντηση αυτή τιμώνται γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί για την ποιοτική τους προσφορά στην αναβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας στα σχολεία της πόλης μας .

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

ΕΛΤΑ

0 σχόλια

41ος Διεθνής Διαγωνισμός Έκθεσης

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης διοργανώνουν  διαγωνισμό επιστολικής έκθεσης στον οποίο μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές γυμνασίου μέχρι 15 ετών.
Το θέμα που επιλέχθηκε είναι: «Γράψτε μία επιστολή σε έναν αθλητή/τρια ή μία μορφή του αθλητισμού που θαυμάζετε, για να εξηγήσετε τι σημαίνουν για εσάς οι Ολυμπιακοί Αγώνες».
Οι εκθέσεις πρέπει έχουν τη μορφή και τα χαρακτηριστικά μίας επιστολής (ημερομηνία και τόπος, διεύθυνση παραλήπτη, χαιρετισμός στην αρχή και στο κλείσιμο, υπογραφή), καθώς και έκταση έως 800 λέξεις. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές  πρέπει να καταθέσουν τις εκθέσεις τους ως την Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012 στο σχολείο τους. 
Η κάθε έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται από έγχρωμη φωτογραφία και να αναφέρεται το όνομα και η διεύθυνση του Σχολείου στο οποίο ανήκει ο υποψήφιος, ο αριθμός των λέξεων, το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, η τάξη φοίτησης, η διεύθυνση του υποψηφίου, καθώς και οι ξένες γλώσσες που γνωρίζει.
Οι τρεις πρώτοι νικητές σε παγκόσμιο επίπεδο θα βραβευθούν με χρυσό μετάλλιο ο πρώτος, με ασημένιο ο δεύτερος και με χάλκινο ο τρίτος.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στις ιστοσελίδες: www.upu.int/en/the-upu/international-letter-writing-competition-for-young-people.html και http://www.elta.gr/ ή στο τηλέφωνο 210-3353486 (Ματζιάρη Βίκυ).