Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ 2010


ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Ο οργανισμός Ηνωμένων Εθνών διακήρυξε το 2010 ως διεθνές έτος βιοποικιλότητας. Είναι μία γιορτή της ζωής στον πλανήτη και της αξίας της βιοποικιλότητας για τις ζωές των ανθρώπων.
Bιοποικιλότητα, ή βιολογική ποικιλότητα, ορίζουμε κυρίως το σύνολο των γονιδίων, των βιολογικών ειδών, των οικοσυστημάτων και των πολιτισμών μιας περιοχής.
Σήμερα παρατηρείται μείωση της βιοποικιλότητας στη Γη. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στις δραστηριότητες των ανθρώπων. Μερικές από αυτές είναι η ρύπανση του περιβάλλοντος, η καταστροφή των δασών , η καταστροφή των δασών, η ερημοποίηση των εδαφών, η μόλυνση των υδάτων, η αυξημένη θήρευση, η ένταση της αστικοποίησης και η αύξηση των υποδομών, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, κ.α. . Στο σύνολο της ευρωπαϊκής ηπείρου, απειλούνται το 42% των θηλαστικών, το 15% των πτηνών και το 52% των ψαριών του γλυκού νερού. Παράλληλα, πάνω από 1.000 είδη φυτών απειλούνται με εξαφάνιση ή τελούν υπό εξαφάνιση.
Η μείωση της βιοποικιλότητας- η εξαφάνιση πολλών ειδών χλωρίδας και πανίδας- έχει επηρεάσει την ισορροπία των οικοσυστημάτων και στερεί την ευημερία της ανθρώπινης κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό ο κόσμος το 2010 προσκαλείται να αναγνωρίσει τη σημαντικότητά της και να δράσει άμεσα , για να προστατέψει την ποικιλία της ζωής στη Γη και για τις επόμενες γενιές.

ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Β1

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου