Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

Δημόσια Διαβούλευση


 «Πρώτα ο Μαθητής – Πρώτα η Σχολική Μονάδα»

Η διοίκηση της εκπαίδευσης αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του εκπαιδευτικού συστήματος που θα στηρίξει όλες τις επί μέρους πολιτικές της παιδείας, οι οποίες έχουν ένα και μοναδικό στόχο: να λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά η καρδιά του εκπαιδευτικού συστήματος που είναι η Σχολική Μονάδα.
Η κεντρική στόχευση των πολιτικών μας «πρώτα ο μαθητής» αντανακλάται στο «πρώτα η Σχολική Μονάδα» στο επίπεδο της διοίκησης.
Για να επιτύχουμε το «πρώτα ο Μαθητής» σε επίπεδο πολιτικής υπήρξε ένα σύνολο επί μέρους θεσμικών πρωτοβουλιών και δράσεων, από την αναβάθμιση του ρόλου του ανθρώπινου δυναμικού (εκπαιδευτικοί, στελέχη της διοίκησης και της παιδαγωγικής καθοδήγησης) μέχρι την αναμόρφωση της δομής και του προγράμματος σπουδών από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο.
Για να επιτύχουμε το «πρώτα η Σχολική Μονάδα» σε επίπεδο διοίκησης απαιτείται μια νέα αρχιτεκτονική δομή του συστήματος που να είναι ευέλικτη, να αξιοποιεί, να συνδέει και να αναδεικνύει όλες τις διάσπαρτες παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες σε ένα σχήμα που να υπακούει σε μια λογική: καμμία πολιτική, καμμία δομή, καμμία λειτουργία, πρωτοβουλία και δράση δεν θα είναι ασύνδετη ή ασυντόνιστη, αλλά όλες θα εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο των στρατηγικών επιλογών της παιδείας, θα υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό έργο, θα ενισχύουν την παιδαγωγική ελευθερία και θα αποκαθιστούν την εκπαιδευτική ευθύνη για τη διδακτική και παιδαγωγική λειτουργία στο χώρο της σχολικής μονάδας.
 
Για να διαβάσετε τη διαβούλευση και να συμμετέχετε σε αυτή, εδώ:  http://www.opengov.gr/ypepth/?p=854 έως τις 15 Απριλίου 2011.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου