Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΜΙΚΣΞΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΟΛΗ

Το "ποντίκι", η εβομαδιαία σατιρική και πολιτική εφημερίδα διοργανώνει διαγωνισμό κόμικς, θέλοντας να συνδράμει τους δημιουργούς που προσπαθούν να μετουσιώσουν σε τέχνη τα όνειρα και τις ανησυχίες τους μέσω των κόμικς.
Το γενικό θέμα του διαγωνισμού είναι «Ξένοι στην Ίδια Πόλη» και παρακινεί τους δημιουργούς να ασχοληθούν με τους ανθρώπους άλλου χρώματος, άλλης φυλής, άλλης θρησκείας, τους μετανάστες που ζουν δίπλα μας και προσπαθούν να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια, παρά τα εμπόδια που θέτει η απάθειά μας. Αλλά και με τον τρόπο που συνυπάρχουμε, ξένοι και… ιθαγενείς!
Από τον διαγωνισμό δεν αποκλείονται ιστορίες με ελεύθερο θέμα. Επίσης, είναι επιθυμητή – και θα επιδιωχθεί – η συμμετοχή νεότερων αλλά και μεγαλύτερων δημιουργών, ερασιτεχνών και επαγγελματιών, καθώς θέλουμε να τους παρακινήσουμε όλους ανεξαιρέτως να ασχοληθούν με την υπέροχη τέχνη των κόμικς και ιδιαίτερα με ένα θέμα που αφορά όλους!
Τα κόμικς θα πρέπει να είναι ασπρόμαυρα ή σε τόνους του γκρι. Να αποτελούνται από δύο έως οκτώ σελίδες κόμικς, στις οποίες θα αναπτύσσεται μια ολοκληρωμένη ιστορία με οποιαδήποτε τεχνική.
Οι σελίδες πρέπει να είναι μεγέθους Α4 ή Α3, όρθιου σχήματος. Στην πίσω όψη κάθε σελίδας πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία του διαγωνιζόμενου: όνομα, επώνυμο (ψευδώνυμο, αν υπάρχει), διεύ θυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και email. Τα έργα πρέπει να κατατεθούν, εκτός από την έντυπη, και σε ψηφιακή μορφή, δηλαδή ο κάθε διαγωνι ζόμενος στον φάκελο συμμετοχής που θα αποστείλει πρέπει να επισυνάψει και CD. Τα αρχεία πρέπει να είναι σε μορφή JPEG και σε ανάλυση 300 dpi.
Κάθε έργο πρέπει να είναι πρωτότυπο, δηλαδή να μην αποτελεί αντιγραφή ή παραλλαγή έργου άλλου δημιουργού. Η επιτροπή θα κρίνει και θα αποφασί σει για τη γνησιότητα κάθε έργου λαμβάνοντας ως δεδομένη την καλή πίστη των συμμετεχόντων. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αποστείλει στον φάκελο συμμετοχής του και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφει ότι: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι το έργο που καταθέτω είναι πρωτότυπο και αποκλειστικά προσωπι κή μου δημιουργία».


Οι συμμετοχές με τα έργα, το CD, την υπεύθυνη δήλωση και τη φωτοτυπία της ταυτότητας πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 16 Απριλίου 2010 στο «Π», Ναυαρίνου 40, Τ.Κ. 152 32, Χαλάνδρι. Ο φάκελος αποστολής πρέπει να αναγράφει το όνομα, το επίθετο
Βραβεία
1ο βραβείο: Μια τριετής υποτροφία στο τμήμα κόμικς της Σχολής Ορνεράκη αξίας 15.000 ευρώ και 2.000 ευρώ.
2ο βραβείο: Μια υποτροφία μονοετούς φοίτησης στο τμήμα τεχνικών σκίτσου της Σχολής Ορνεράκη και 1.500 ευρώ.
3ο βραβείο: Μια υποτροφία για το α΄ εξάμηνο στο τμήμα τεχνικών σκίτσου της Σχολής Ορνεράκη και 1.000 ευρώ.
Σε συμμετοχές που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους σε διάφορους τομείς (π.χ. σχέδιο, σενάριο, πρωτο τυπία, ιδέα, νεαρή ηλικία δημιουργού κ.λπ.) και δεν περιλαμβάνονται στα τρία πρώτα βραβεία, θα απονεμηθούν έπαινοι και διακρίσεις που συνοδεύονται από σειρές βιβλίων κόμικς γνωστών εκδοτικών οίκων.
Τα κόμικς που θα βραβευτούν και θα διακριθούν θα δημοσιευτούν σε άλμπουμ που θα συνοδεύει το «Π».
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ που πρέπει να λάβετε γνώση πριν λάβετε μέρος υπάρχουν στο www.topontiki.gr/


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου