Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

ΧΗΜΕΙΑ / Γ' ΤΑΞΗ


ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2010

ΧΗΜΕΙΑ


Τα Οξέα : Παράγραφοι 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
Οι Βάσεις : Παράγραφοι 2.1, 2.2 2.3

Εξουδετέρωση: 3.1

Τα Αλατα : 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

Ο Περιοδικός Πίνακας :1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Τα αλκάλια : 2.1, 2.2

Μερικές ιδιότητες και χρήσεις των μετάλλων : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Ο άνθρακας : 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6

Τα αλογόνα : 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

Οι υδρογονάνθρακες: 1.1, 1.2, 1.3

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου