Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ

Η έρευνα για την ποιότητα των νερών κολύβησης των ακτών έγινε το χρονικό διάστημα 15 Απριλίου έως 25 Μαΐου από το ΠΑΚΟΕ, το ΠΑνελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών.
Οι παράμετροι που εξετάστηκαν ήταν τα:

  • Ολικά κολοβακτηριοειδή

  • κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προέλευσης

  • εντεριόκοκκοι

  • Φυσικοχημικές παράμετροι (απορρυπαντικά, ορυκτέλαια, φαινόλες)

  • Επιπλέοντα αντικείμενα
Η ρύπανση είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης ασυνειδησίας και προξενεί δερματοπάθειες, κολπίτιδες, ουρολοιμώξεις, καρκίνους και άλλα πολλά.
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου