Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2010

ξένες γλώσσες


  ανοίγουν δρόμους

Οι κρατικές αρχές πρέπει να προωθούν την εκμάθηση γλωσσών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, ώστε η νέα γενιά να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι διεθνείς οργανισμοί σε διερμηνείς, μεταφραστές και άλλα γλωσσικά επαγγέλματα.

Η Επίτροπος Ανδρούλλα Βασιλείου (Εκπαίδευση, πολιτισμός, πολυγλωσσία και νεολαία) εκφράζει την υποστήριξή της προς την ανωτέρω δήλωση, επί της οποίας συμφώνησαν ανώτατα στελέχη γλωσσικών υπηρεσιών από 76 διεθνείς οργανισμούς. Η δήλωση εγκρίθηκε στο πλαίσιο της IAMLADP ("Ετήσια διεθνής σύνοδος για τις γλωσσικές υπηρεσίες, την τεκμηρίωση και τις εκδόσεις") που συνήλθε στο Παρίσι στις 21-23 Ιουνίου.

Κατά την εν λόγω σύνοδο διαπιστώθηκε ότι, λόγω της έλλειψης ειδικευμένων επαγγελματιών στο γλωσσικό τομέα, ορισμένοι διεθνείς οργανισμοί δεν θα είναι στο μέλλον σε θέση να εκπληρώσουν την αποστολή τους.

Σύμφωνα με την κα Βασιλείου, "η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να υποστηρίξει προσπάθειες που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, στο πλαίσιο της πολιτικής για την πολυγλωσσία. Πρέπει οι γονείς και οι νέοι να λάβουν το μήνυμα ότι οι ξένες γλώσσες ανοίγουν πολλές πόρτες και ότι τα γλωσσικά επαγγέλματα έχουν άριστες προοπτικές σταδιοδρομίας."

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου