Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Χ. Βάφας


, Γεωμετρίας Στοιχειώδη Μαθήματα

Η Γεωμετρία αυτή προορίζεται για τη μέση εκπαίδευση της εποχής, το σημερινό γυμνάσιο. Βιβλίο που εκδόθηκε το 1848 και το    χρησιμοποιούσαν οι μαθητές της σχεδόν πρόσφατα απελευθερωμένης Ελλάδας. Τα σύνορα της οποίας περιλάμβαναν  την Πελοπόννησο, τη Ρούμελη και τις Κυκλάδες.
Το περιεχόμενο του βιβλίου αντιστοιχεί γενικά στην ύλη του σημερινού γυμνασίου. Η διαφορά βρίσκεται στη γλώσσα που είναι η  καθαρεύουσα, η λογία της εποχής . Γλώσσα προσιτή όταν έχεις διδαχθεί και κατανοήσει στοιχειωδώς τα αρχαία Ελληνικά.
Το περιεχόμενο είναι γραμμένο με τάξη και σαφήνεια, ώστε ο μαθητής να διευκολύνεται στην κατανόηση του  κάτι που υστερούν τα σημερινά βιβλία.
Τα νέα βιβλία υπερτερούν στο χρώμα, χαρακτηριστικό περιορισμένης μαθησιακής αξίας. 


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου