Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ


Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς σχετικά με τη φοίτηση. Το σχολείο είναι χώρος μάθησης και συνεπώς χώρος υποχρεωτικής παρουσίας των μαθητών, για όσο γίνεται καλύτερη πνευματική συγκρότηση. Για την τακτική παρακολούθηση του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας.

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ όπως ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΥΣΙΕΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Ο μαθητής στη διάρκεια του διδακτικού έτους δε μπορεί να κάνει απεριόριστο αριθμό ωριαίων απουσιών έστω και αν όλες είναι δικαιολογημένες. Σχετικά με τη φοίτηση των μαθητών υπάρχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις :

Α. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών και επομένως ο μαθητής παίρνει μέρος στις εξετάσεις του Ιουνίου όταν :
1. Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64), ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται (δηλ. μέχρι 64 αδικαιολόγητες)
2. Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερις (114), από τις οποίες, οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) πρέπει να είναι δικαιολογημένες (δηλ. μέχρι εξήντα τέσσερις (64) αδικαιολόγητες και πενήντα (50) δικαιολογημένες).
3. Κατ΄εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί να χαρακτηρίσει επαρκή τη φοίτηση μαθητή με απουσίες μέχρι εκατόν εξήντα τέσσερις (164) με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες του, οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες (δηλ. μέχρι εξήντα τέσσερις (64) αδικαιολόγητες και εκατό (100) δικαιολογημένες), η διαγωγή του είναι κοσμιότατη και ο Μέσος Όρος της ετήσιας προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15).

Β. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών και επομένως ο μαθητής παραπέμπεται σε ολική εξέταση το Σεπτέμβριο όταν:
1. Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν εξήντα τέσσερις (164), από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες (δηλ. εξήντα τέσσερις (64) αδικαιολόγητες και εκατό (100) δικαιολογημένες) και δε συγκεντρώνει Γενικό Μέσο Όρο της ετήσιας προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) και δεν έχει διαγωγή κοσμιότατη.
2. Κατ΄εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή με απουσίες μέχρι διακόσιες δέκα τέσσερις (214) με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες του, οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες (δηλ. μέχρι εξήντα τέσσερις (64) αδικαιολόγητες και εκατό (100) δικαιολογημένες), η διαγωγή του είναι κοσμιότατη και ο Μέσος Όρος της ετήσιας προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15).

Γ. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών και επομένως ο μαθητής απορρίπτεται δηλαδή υποχρεώνεται να επαναλάβει τα μαθήματα της ίδιας τάξης όταν:
1. Το σύνολο των αδικαιολόγητων απουσιών υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64), (δηλ. πάνω από 64 αδικαιολόγητες).
2. Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις διακόσιες δέκα τέσσερις (214) από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες και δε συγκεντρώνει Γενικό Μέσο Ορο της ετήσιας προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) και δεν έχει διαγωγή κοσμιότατη.
3. Το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις διακόσιες δέκα τέσσερις (214), από τις οποίες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες.
Η υπέρβαση του ορίου των απουσιών δημιουργεί οριστική και τελεσίδικη κατάσταση και η πράξη του Συλλόγου των καθηγητών δεν προσβάλλεται ούτε μεταβάλλεται.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ

Αυτές που γίνονται από ασθένεια , για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία συγκοινωνιών, αντικειμενικούς σοβαρούς λόγους (π.χ. καιρικές συνθήκες), κατά κρίση του Συλλόγου Καθηγητών, άδεια Διευθυντή.ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ

Αυτές που γίνονται στις ώρες λειτουργίας του Σχολείου χωρίς την άδεια του Διευθυντή.

ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Απουσία μαθητού από εκδηλώσεις του Σχολείου, υπολογίζεται σαν απουσία από τα διδασκόμενα μαθήματα για ισάριθμες ώρες.
Απουσία μαθητού από περίπατο και υπολογίζεται σαν απουσία από τα μαθήματα που δεν διδάχθηκαν την ημέρα αυτή.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

1. Σημειώματα κηδεμόνων ή βεβαιώσεις γιατρών υποβάλλονται με ΑΙΤΗΣΗ μόνο από τους ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
2. Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι 2 ημέρες απουσίας και συνολικά μέχρι 10 ημέρες το χρόνο.
3. Περισσότερες από 2 ημέρες ασθενείας, δικαιολογούνται μόνο με βεβαίωση γιατρού.
4. Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε 10 ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο.
5. Εάν η τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης δικαιολόγησης απουσιών είναι αργία ή αργίες, τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται την πρώτη εργάσιμη μέρα.
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
Η αργοπορημένη προσέλευση την πρώτη και τελευταία διδακτική ώρα δε δικαιολογούνται παρά μόνο για σοβαρό αντικειμενικό λόγο.
Οι αργοπορημένοι μαθητές παρακολουθούν το μάθημα της επόμενης διδακτικής ώρας.
Η απομάκρυνση του μαθητή από το Σχολείο, για οποιονδήποτε λόγο, γίνεται μόνο με άδεια εξόδου και αφού ενημερωθεί ο γονέας.
Η ενημέρωση των γονέων  θα γίνεται την 1η και 3η Τετάρτη κάθε μήνα από τις 9.00 έως 13.30.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9618992


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου