Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

52 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Διεθνής Παρέμβαση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Ποιότητα Ζωής – ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα δύο (52) ατόμων για το Δήμο Γλυφάδας, για την υλοποίηση προγράμματος  Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ), στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 06 Αυγούστου  (ώρα 15:00).
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες, τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης Συμμετοχής σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:  α) στα γραφεία της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Διεθνής Παρέμβαση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Ποιότητα Ζωής – ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ» [ Σπύρου Δοντά 10, ΤΚ 11743, Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας: 210-9217366 (Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος) ή στις ιστοσελίδες www.day-after.grwww.epanad.gov.gr, και  στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα Αιτήσεων à Διαγωνισμοί Φορέων à Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).
Οι θέσεις εργασίας είναι:
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 26
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 2
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΙ-   ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΕΣ 1
ΤΕ Η ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 1
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 1
ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ 1
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1
ΥΕ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 5
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 2
ΥΕ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 5
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 2

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου