Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2009


ΑΠΟΥΣΙΕΣ (ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ)
 Προβλήματα με τις απουσίες αρχίζουν να έχουν αρκετοί μαθητές με την λήξη του Α' τριμήνου. Κατάσταση που υποχρέωσε τον Σύλλογο Καθηγητών να επανεκδώσει την ανακοίνωση που δημοσιοποίησε στην αρχή της σχολικής χρονιάς και αναφερόταν στις απουσίες με εκλαϊκευμένο κείμενο. Τα βασικά στοιχεία τα δημοσιεύουμε με την επισήμανση να προσεχθούν τόσο από τους γονείς όσο και από τους μαθητές για να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα…ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ
 Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή όταν: α) το σύνολο των απουσιών σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφειλόταν δεν υπερέβη τις (114) και β) το σύνολο των αδικαιολογήτων απουσιών δεν υπερέβη τις (64).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ
Ο γονέας-κηδεμόνας, προκειμένου να δικαιολόγηση απουσίες του παιδιού του, προσέρχεται ο ίδιος στο σχολείο μέχρι τη δέκατη (το αργότερο) ημέρα από την επιστροφή του μαθητή και υπογράφει στο ειδικό βιβλίο δικαιολόγησης απουσιών.Ο γονέας-κηδεμόνας έχει το δικαίωμα να δικαιολογήσει απουσίες μίας ή δυο συνεχών ημερών, μόνο όταν ο μαθητής απουσίασε όλες τις διδακτικές ώρες του ημερησίου προγράμματος ( 7 απουσίες).

Οι ημέρες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις (10) για όλο το διδακτικό έτος.

Μεμονωμένες ή συνεχείς απουσίες από μέρος του ημερήσιου προγράμματος δεν δικαιολογούνται.

Προκειμένου να δικαιολογηθούν οι απουσίες περισσότερων από (2) συνεχών ημερών, ο γονέας-κηδεμόνας πρέπει να προσκομίσει δικαιολογητικό υπογεγραμμένο από ιατρό.

ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
Η καθυστέρηση της πρώτης ώρας δεν δικαιολογείται και επιβαρύνουν το σύνολο απουσιών του μαθητή.


ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Κανένας μαθητής δεν επιτρέπεται να αποχωρήσει από το σχολείο πριν από τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας, παρά μόνο αν συνοδεύεται από τον κηδεμόνα και οπωσδήποτε με την άδεια του Διευθυντή του Σχολείου.0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου