Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΚρατικό Πιστοποιητικό

Από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2010  υποβάλλονται στις Διευθύνσεις ή στα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου Νοεμβρίου 2010.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 20 και 21 Νοεμβρίου για τα επίπεδα Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική και για τα επίπεδα Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση» στην Ισπανική γλώσσα.
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στις εξετάσεις υποβάλουν τα  δικαιολογητικά:
- Φωτογραφία μικρού μεγέθους.
-Έντυπο παράβολο δημοσίου (των 60 ευρώ για το επίπεδο Β1 «μέτρια γνώση», των 70 ευρώ για το επίπεδο Β2 «καλή γνώση» και των 80 ευρώ για το επίπεδο Γ1 «πολύ καλή γνώση»).
-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου, όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού.
-Ειδικό έντυπο «αίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, από τη Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Περισσότερες πληροφορίες τις αναζητείτε στην ιστοσελίδαwww.kpg.minedu.gov.gr


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου