Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

ΓΑΛΛΙΚΑ / Α' ΤΑΞΗ


ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2012


TEXTES
1- UNITE 1 "On se fait des amis" page 26
Questions page 27
2- UNITE 2 "Voila ma famille" page 46
Questions page 47


GRAMMAIRE
-Verbes du ler groupe= manger, parler, commencer...
-Verbes = avoir et etre
-Verbes= aller, venir, faire
-Prepositions= a, en, au, aux, de, des (page 36)
-Masculin- Fenimin= (page 34)
-Adjectifs Possessifs (un possesseur)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου