Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

ΓΑΛΛΙΚΑ / Β' ΤΑΞΗ


ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2012


A) TEXTES
Unite 3 "Mes loisirs preferes!" p. 66
Unite 4 "A table!" p. 86
Unite 5 "En route!" p.108
Unite 6 "Vive le Carnaval!" p. 130


B) GRAMMAIRE
1) Present des verbes avoir, etre (p.22),aller (p.116), venir (p.36), faire (p.53), voiloir, boire (p.92), prendre (p.92), commencer, preferex (p.74), manger (p.92), choisir (p.136), grandir, jouer a,jouer de (p.72)
2) L' adjectif interrgatif "quel" p.75
3) L' article partitif p.93 (du, de, la, de l', des)
4) Les prepositions et adverbes de lien p. 114 
5) L' imperatif p. 118
6) Les adjectifs demonstratifs p.137 (ce, cet, cette, ces)
7) Le pluriel des noms p.138


C) DICTEES
1) La lettre p. 81
2) Je me debrouille dans un restaurant p.94
3) Entre amis

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου