Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Στο εργαστήριο της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ στην πλευρά του δρόμου τοποθετήθηκαν σύγχρονα παράθυρα αλουμινίου. Απαραίτητο έργο, αφού στα παλαιά κουφώματα η φθορά του χρόνου, ήταν 34 ετών, τα έκανε μη λειτουργικά.
Το χειμώνα πάγωνε η αίθουσα παρόλο που τα παράθυρα ήταν κλειστά. Οι δύο σειρές καλοριφέρ δεν επαρκούσαν να ζεστάνουν τον χώρο από την διαρροή της θερμότητας.
Άνοιγαν μόνον ένας φεγγίτης και ένα παράθυρο, ανεπαρκής παροχή ανανέωσης του αέρα. Μόνιμα υπήρχε μια μυρωδιά.
Το εργαστήριο είναι λειτουργικός χώρος, όπου τα παιδιά δημιουργούν, συνδιάζοντας τη θεωρία με την πράξη. Οι κουρτίνες ήταν μόνιμα σε άσχημη αισθητική κατάσταση από τις σκόνες. Για να περιορίσουμε αυτήν την εικόνα τις αφαιρέσαμε, αλλά τα διαφανή τζάμια περιόριζαν την προσοχή των μαθητών...
Τα νέα παράθυρα είναι ημιδιαφανή, δυνατότητα που αποτρέπει την  ορατότητα με το εξωτερικό περιβάλλον και επιτρέπει την είσοδο του φυσικού φωτισμού. Τα διπλά τζάμια και η καλή εφαρμογή τους περιορίζουν στο ελάχιστο την απώλεια θερμότητας. Όταν δε απαιτείται αερισμός την ώρα του μαθήματος η ανάκλιση το επιτρέπει χωρίς τις "παρενέργειες"...!
Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε από τα χρήματα της σχολικής επιτροπής που την επιχορηγεί ο δήμος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου