Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2011

Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αριθμητική-Γεωμετρία στ' δημοτικού 
Το βιβλίο της Αριθμητικής- Γεωμετρίας εκδόθηκε το 1969. Αποτέλεσε το σχολικό εγχειρίδιο για τους μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης για περισσότερα από πέντε σχολικά έτη. Αναφερόμαστε στις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου, ενώ το βιβλίο γράφει ότι απευθύνεται μόνο στην Στ' τάξη, διότι  η Ε' με την ΣΤ' και τις δύο χρονιές διδασκόντουσαν  την ίδια ύλη, κανόνας που ίσχυε απόλυτα στα μονοθέσια και διθέσια σχολεία. Τόνιζε την ΣΤ' τάξη διότι αποτελούσε και την ύλη προς εξέταση για την εισαγωγή στο Γυμνάσιο των αποφοίτων του Δημοτικού σχολείου.
Το βιβλίο αυτό το χρησιμοποίησαν ως μαθητές οι γονείς που η ηλικία τους σήμερα είναι γύρω από τον μισό αιώνα ζωής.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου