Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ενδιαφέρον το σχολικό εγχειρίδιο που έγγραψε ο λογοτέχνης Ιωάννης Κονδυλάκης για τις ανάγκες των μαθητών της Κρήτης, όταν αυτή  ελευθερώθηκε από τους Τούρκους. Βιβλίο που τυπώθηκε στην Αθήνα το 1900 στο τυπογραφείο του Π.Δ. Σακελλαρίου.
Γραμμένο στη δημοτική γλώσσα το βιβλίο και ο αναγνώστης του θα ανακαλύψει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την Κρήτη αυτής της εποχής.
Η οικονομική κατάσταση του νησιού τότε, περιορίζεται σε γεωργικά προϊόντα και η μοναδική βιομηχανική μονάδα παράγει σαπούνια. Κατάσταση που οφείλεται στην Οθωμανική κατάκτηση.
Το νησί διαιρείται σε πέντε νομούς με πέμπτο την περιοχή των Σφακίων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πληθυσμιακή κατάσταση του νησιού που σε κάθε περιοχή η καταγραφή γίνεται με το θρήσκευμα. Χριστιανοί, μουσουλμάνοι και Ισραηλίτες της Κρήτης ως γλώσσα επικοινωνίας έχουν την Ελληνική.
Τέλος η ιστορική αναφορά περιλαμβάνει τους αρχαίους χρόνους. Η μεσαιωνική και των νεωτέρων χρόνων, σύμφωνα με τον συγγραφέας, περιλαμβάνονται στον δεύτερο τόμο του βιβλίου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου