Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

ΝΕΟ 15ΜΕΛΕΣ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ
Παρουσία του Υποδιευθυντή Βασιλείου Κοντού, ως υπεύθυνου για τις μαθητικές κοινότητες, οι πρώτοι 15 εκλεγέντες συγκεντρώθηκαν για να συγκροτήθούν σε σώμα. Ενημερώθηκαν για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν αλλά και για το περιεχόμενο του θεσμοθετημένου ρόλου του μαθητικού συμβουλίου στην σχολική κοινότητα.
Το νεοεκλεγέν μαθητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου ως εξής:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου