Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

ΓΑΛΛΙΚΑ / Γ' ΤΑΞΗ


ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2011
ΓΑΛΛΙΚΑ
Action. fr-gr 3
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Unite 2   p.48 - Questions p. 49
Unite 3   p.66 - Questions p. 67
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Texte  p. 8  -   Question  p. 9

Dictees
1. La lettre p. 31
2. La lettre p. 51
3. La lettre p. 69

Grammaire 
1. Questions - Reponses
2. Adjectifs Demonstratifs
3. Present des verbes: pouvoir, vouloir, savoir, connait
4. Futur Simple
5. Passe Compose des verbes reguliers (1et, 2eme gro) - auxiliaire avoir
6. Negation

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου