Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

ΙΣΤΟΡΙΑ / Β' ΤΑΞΗ


ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2011
ΙΣΤΟΡΙΑ

1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη (σελ. 7-9)
2. Ο Ιουστινιανός και το έργο του (16-18)
3. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του, 610-717 (19-21)
4. Οι Βούλγαροι και η σχέση τους με το Βυζάντιο (24-25)
5. Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ (29-30)
6. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής Ελληνικής Βυζαντινής αυτοκρατορίας (32-33)
7. Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων  (34-35)
8. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής (36-37)
9. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους (39)
10. Η Βυζαντινή Εποποιΐα (41-42)
11. Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία (48-49)
12. Η Νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας (50-51)
13. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα, 1025-1081 (53-54)
14. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας (55-56)
15. Η Ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών (57-58)
16. Η περίοδος της Λατινοκρατίας και τα Ελληνικά κράτη (62-63)
17. Η άλωση της Πόλης (67-68)
18. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του (89-90)
19. Οι ανακαλύψεις (110-112)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου