Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / Α' ΤΑΞΗ


ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2011

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ ΑΜΕΡΟΣ Α΄

Κεφ. 1ο:  Οι φυσικοί αριθμοί

1.3              Δυνάμεις φυσικών αριθμών  
1.4              Ευκλείδεια διαίρεση – Διαιρετότητα
1.5              Χαρακτήρες διαιρετότητας – Μ.Κ.Δ. – Ε.Κ.Π. – Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων

Κεφ. 2ο: Τα κλάσματα  

2.1              Η έννοια του κλάσματος 
2.2              Ισοδύναμα κλάσματα
2.3              Σύγκριση κλασμάτων
2.4              Πρόσθεση και Αφαίρεση κλασμάτων
2.5              Πολλαπλασιασμός κλασμάτων
2.6              Διαίρεση κλασμάτων
Κεφ. 4ο: Εξισώσεις και προβλήματα
4.1              Η έννοια της εξίσωσης – Οι εξισώσεις: α+χ=β, χ-α=β, α-χ=β, α*χ=β, α:χ=β και χ:α=β
Κεφ. 5ο: Ποσοστά
5.1              Ποσοστά
5.2              Προβλήματα με ποσοστά
Κεφ. 6ο: Ανάλογα ποσά – Αντιστρόφως ανάλογα ποσά
6.1              Παράσταση σημείων στο επίπεδο
6.2              Λόγος δύο αριθμών – Αναλογία
6.3              Ανάλογα ποσά – Ιδιότητες αναλόγων ποσών
6.4              Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας
6.5              Προβλήματα αναλογιών
6.6              Αντιστρόφως ανάλογα ποσά
ΜΕΡΟΣ Β΄
Κεφ. 1ο: Βασικές γεωμετρικές έννοιες
1.7         Εφεξής και διαδοχικές γωνίες – Άθροισμα γωνιών
1.8              Παραπληρωματικές και Συμπληρωματικές γωνίες – Κατακορυφήν γωνίες
1.9              Θέσεις ευθειών στο επίπεδο
1.10          Απόσταση σημείου από ευθεία – Απόσταση παραλλήλων
1.11          Κύκλος και στοιχεία του κύκλου
1.13          Θέσεις ευθείας και κύκλου
Κεφ. 2ο: Συμμετρία
2.1              Συμμετρία ως προς άξονα
2.2              Άξονας συμμετρίας
2.3              Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος
2.4              Συμμετρία ως προς σημείο
2.5              Κέντρο συμμετρίας
2.6              Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μία άλλη ευθεία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου