Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / Β' ΤΑΞΗΣ


ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2011
Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ ΑΜΕΡΟΣ Α΄

Κεφ. 1ο: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ
           
1.2       Εξισώσεις α' βαθμού
1.4       Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων
1.5       Ανισώσεις α' βαθμού

Κεφ. 2ο: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
2.1       Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού
2.3       Προβλήματα

Κεφ. 4ο: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
4.2           Γραφικές Παραστάσεις
4.3           Κατανομή συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων
4.5           Μέση τιμή –  Διάμεσος (χωρίς την υποπαράγραφο: «Μέση τιμή ομαδοποιημένης κατανομής»)
ΜΕΡΟΣ Β΄
Κεφ. 1ο: ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ
1.3       Εμβαδά επίπεδων σχημάτων
1.4       Πυθαγόρειο θεώρημα

Κεφ. 2ο: ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ
2.1       Εφαπτομένη οξείας γωνίας
2.2       Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας
2.4      Oι τριγωνομετρικοί αριθμοί των γωνιών 30ο ,45ο και 60ο
Κεφ. 3ο: ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ
3.1       Εγγεγραμμένες γωνίες
3.2       Κανονικά πολύγωνα
3.3       Μήκος κύκλου
3.5       Εμβαδόν κυκλικού δίσκου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου