Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

"οι καλοί λογαριασμοί..."


 λειτουργία του σχολείου

Στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Καθηγητών του Γυμνασίου θεωρούν απαραίτητο να  ενημερώσουν για ορισμένα θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και στην όσο το δυνατόν καλύτερη φοίτηση των παιδιών.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Επαρκής χαρακτηρίζετια η φοίτηση μαθητή όταν: α) το σύνολο των απουσιών σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους ανεξάρτητα απο το λόγο στον οποίο οφειλόταν δεν υπερέβη τις εκατόν δεκατέσσερις (114) και β) το σύνολο των αδικαιολογήτων απουσιών δεν υπερέβη τις εξήντα τέσσερις (64).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ
Ο γονέας-κηδεμόνας, προκειμένου να δικαιολογήση απουσίες του παιδιού του, προσέρχεται ο ίδιος στο σχολείο μέχρι τη δέκατη (το αργότερο) ημέρα από την επιστροφή του μαθητή και υπογράφει στο ειδικό βιβλίο δικαιολόγησης απουσιών.
Ο γονέας-κηδεμόνας έχει το δικαίωμα να δικαιολογήσει απουσίες μίας ή δυο συνεχών ημερών, μόνο όταν ο μαθητής απουσίασε όλες τις διδακτικές ώρες του ημερησίου προγράμματος ( 7 απουσίες).
Οι ημέρες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις δέκα (10) για όλο το διδακτικό έτος. Μεμονωμένες ή συνεχείς απουσίες από μέρος του ημερήσιου προγράμματος δεν δικαιολογούνται.
Προκειμένου να δικαιολογηθούν οι απουσίες περισσότερων από δύο (2) συνεχών ημερών, ο γονέας-κηδεμόνας πρέπει να προσκομίσει δικαιολογητικό υπογεγραμμένο από ιατρό.

ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
Οι καθυστερήσεις αυτές, που μερικές φορές είναι υπερβολικές, προκαλούν σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του σχολείου και για αυτό όσο κι αν είναι δικαιολογημένες, πρέπει να αποφεύγονται.

ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Κανένας μαθητής δεν επιτρέπεται να αποχωρήσει απο το σχολείο πριν από τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας, παρά μόνο αν συνοδεύεται από τον κηδεμόνα ή αν προσκομίσει σχετικό σημείωμα υπογεγραμμένο από τον κηδεμόνα και οπωσδήποτε με την άδεια του Διευθυντή του Σχολείου.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
Αποτελεί βασική πεποίθηση όλων μας ότι οι εκδρομές είναι πολύτιμο και αναπόσπαστο μέρος της σχολικής ζωής, καθώς συμβάλλουν θετικά τόσο στη συμπλήρωση της γνωστικής κατάρτισης των μαθητών και της γενικότερης εκπαιδευτικής διαδικασίας που ακολουθείται στα πλαίσια του ημερήσιου προγράμματος όσο και στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μαθητών και στην ενίσχυση της κοινωνικότητας τους.
Κατά το σχολικό έτος 2010–2011 ενδέχεται να πραγματοποιηθούν, εκτός από τους καθορισμένους πρωινούς περιπάτους, οι παρακάτω εκδρομές:
α) μια μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή για τους μαθητές της Α΄και Β΄Γυμνασίου,
β) μια τριήμερη εκδρομή για τους μαθητές της Γ΄Γυμνασίου στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Προϋπόθεση σύμφωνα με το σχετικό νόμο πραγματοποιήσης των εκδρομών αυτών είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των ¾ του συνόλου κάθε τάξης και η συνένεση των καθηγητών να συνοδεύσουν τους μαθητές.
Ο Σύλλογος Καθηγητών διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει μαθητές/τριες με μη αρμόζουσα διαγωγή και συμπεριφορά.
Η Διεύθυνση του σχολείου είναι στη διάθεση σας για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας. Τηλ σχολείου : 2109618992

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου