Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Οι καθηγητές που ορίζονται από τον σύλλογο διδασκόντων υπεύθυνοι των τμημάτων του σχολείου έχουν την διοικητική εποπτεία της τάξης τους. Ειδικότερα ελέγχουν και διαχειρίζονται τους ατομικούς φακέλους των μαθητών. Ορίζουν τους επιμελητές και τους απουσιολόγους. Καταχωρούν τις απουσίες από το ημερήσιο δελτίο φοίτησης και παραλαμβάνουν τα δικαιολογητικά απουσιών. Συντάσσουν τα ατομικά δελτία προόδου και για τους αποφοίτους τα απολυτήρια. 
Συγκεκριμένα οι υπεύθυνοι των τμημάτων είναι:
Α1 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ Εφημία
Α2 ΝΕΡΟΛΑΔΑΚΗ Ιωάννα
Α3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αικατερίνα  
Α4 ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ιωάννης
Β1 ΑΝΔΡΩΝΑΣ Πέτρος
Β2 ΜΗΤΣΙΟΥ Αρετή
Β3 ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΥ Γεωργία
Γ1 ΝΑΝΑΚΗ Δημοκρατία
Γ2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Παναγιώτα
Γ3 ΜΟΥΣΑΔΑΚΟΣ Χαράλαμπος
Γ4 ΜΟΙΡΑΣΓΕΤΗ Σταυρούλα

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου