Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

ΙΣΤΟΡΙΑ/ Β' ΤΑΞΗ


ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2012 


1.Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη (σελ. 7-9)
2. Ο Ιουστινιανός και το έργο του (σελ. 16-18)
3. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (σελ. 19-21)
4. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας (σελ. 32-33)
5. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων (σελ. 34-35)
6. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής (σελ. 36-37)
7. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους (σελ. 39)
8. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας (σελ. 41) 
9. Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία (σελ. 48-49)
10. Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους "δυνατούς" (σελ. 50-51)
11. Η κρίση και  οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (σελ.53)
12. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας (σελ. 55)
13. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών (σελ. 57-58)
14. Η περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη (σελ. 62-63)
15. Η Άλωση της Πόλης (σελ. 67-68)


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου