Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / Γ' ΤΑΞΗ


ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2012 


ΜΕΡΟΣ Α'
Κεφ. 1ο: ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
1.1      Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς
1.2      Μονώνυμα- Πράξεις με μονώνυμα
1.3      Πολυώνυμα- Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων
1.4      Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων
1.5      Αξιοσημείωτες ταυτότητες [χωρίς τις υποπαραγράφους: ε) "Διαφορά κύβων- Άθροισμα κύβων"
1.6      Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων [(χωρίς την υποπαράγραφο: "δ) Διαφορά- Άθροισμα    κύβων") και στ) "Παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής χ2+(α+β)x+ αβ"]
1.8      Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων
1.9      Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις
1.10    Πράξεις ρητών παραστάσεων


Κεφ. 2ο: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ- ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ
2.2      Εξισώσεις δευτέρου βαθμού
2.4      Κλασματικές εξισώσεις
2.5      Ανισότητες- Ανισώσεις με έναν άγνωστο


Κεφ. 3ο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
3.3     Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος


ΜΕΡΟΣ Β'
Κεφ.1ο: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
1.1    Ισότητα τριγώνων
1.5    Ομοιότητα
          Α.  Όμοια πολύγωνα
          Β.  Όμοια τρίγωνα

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου