Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

ΧΗΜΕΙΑ / Γ' ΤΑΞΗΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2012 


1η Ενότητα:  Οξέα-Βάσεις-Άλατα
1. Τα οξέα:  §  1.1,  1.2,  1.3,  1.4,  1.5,  1.6
2. Οι βάσεις:§ 2.1,  2.2,  2.3
3. Εξουδετέρωση: §  3.1  ( επίσης το «είναι θέμα Χημείας» στη σελίδα 28)


2η Ενότητα: Ταξινόμηση των στοιχείων- Στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1. Ο περιοδικός πίνακας: §  1.1,  1.2,  1.3,  1.4
2. Μερικές ιδιότητες και χρήσεις των μετάλλων : § 3.1,   3.4
3. Ο άνθρακας: § 4.1,   4.2,   4.3,   4.4,  4.5,   4.6


3η Ενότητα : Η Χημεία του άνθρακα.
1. Οι υδρογονάνθρακες :  §   1.1,    1.3
2. Πετρέλαιο- Φυσικό αέριο- Πετροχημικά : § 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου