Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ


 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ  ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Οι καθημερινές διατροφικές συνήθειες  και η καθιστική ζωή επιβαρύνουν την ανθρώπινη υγεία. Ειδικότερα για τα παιδιά, οι συμπεριφορές και ο τρόπος ζωής τους επηρεάζεται από το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον (οικογένεια, φίλοι, γειτονιά, μέσα ενημέρωσης, ευρύτερο σχολικό περιβάλλον, σχολικές υποδομές, ποιότητα τροφίμων στο κυλικείο και άλλων χώρων που διαθέτουν τρόφιμα, πρόσβαση σε χώρους άθλησης και αναψυχής).
Η καταγραφή και η κατανόηση των επιδράσεων αυτών στη διαμόρφωση συμπεριφορών και δεικτών υγείας στους μαθητές θα βοηθήσει στον καλύτερο σχεδιασμό προγραμμάτων προαγωγής της υγείας και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μαθητών και γονέων.
Το πρόγραμμα ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ- ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ υλοποιείται από το Νοσοκομείο Παίδων "Π. και Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" που εντάσσεται στο πλαίσιο δράσης του Υπουργείου Υγείας.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα γονείς συμπληρώνουν σύντομο ερωτηματολόγιο. Οι μαθητές, που εγγράφως συγκατατίθονται οι γονείς τους, συμμετέχουν στις μετρήσεις:
  • Μέτρηση βάρους, ύψους, περιμέτρου μέσης και λαιμού
  • Μέτρηση αρτηριακής πίεσης
  • καταγραφή διαιτητικού ιστορικού, για την αξιολόγησητων προσλαμβανομένων θρεπτικών συστατικών και εντοπισμό πιθανών ελλείψεων ή υπερβολικών προσλήψεων.
  • καταγραφή των επιπέδων σωματικής άσκησης και φυσικής κατάστασης
  • Κλινική εκτίμηση
Τα αποτελέσματα είναι  εμπιστευτικά, ανώνυμα και τηρείται αυστηρά το ιατρικό απόρρητο. Οι γονείς όμως λαμβάνουν εγγράφως σε κλειστό φάκελο τα αποτελέσματα των παιδιών τους. Παράλληλα θα οργανωθούν ειδικές ενημερωτικές συναντήσεις για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της μελέτης.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 210 7783307.
Την Παρασκευή δόθηκαν στους μαθητές τα ενημερωτικά έγγραφα  και η δήλωση συμμετοχής η οποία πρέπει μέχρι την Τετάρτη να παραδοθεί στο σχολείο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου